Hallituksen yhteystiedot

Varsinais-Suomen opinto-ohjaajat ry:n hallituksen yhteystiedot

Puheenjohtaja Sari Hietanen
sari.hietanen@turku.fi
040 1766782

Varapuheenjohtaja Samuli Lindvall (perusopetus)
samuli.lindvall@utu.fi

Sihteeri Kirsi Jarkia (perusopetus)
kirsi.jarkia@turku.fi
044 9074392

Taru Laaksonen (2. aste: ammatillinen)
pataru.laaksonen@raseko.fi

Eeva Mäkinen (2. aste: lukio)
eeva.makinen@naantali.fi

Varajäsenet:
Maarit Vahti (2. aste: ammatillinen)
maarit.vahti@turku.fi

Rahastonhoitaja Tuija Mäntsälä (korkeakoulut: AMK)
tuija.mantsala@turkuamk.fimk.fiYhdistyksen asiantuntija läsnä- ja puheoikeudella Armi Nurmi
armi.nurmi@salo.fi