Eläintaitokoulutus ELLU

Mistä ELLUssa on kyse?

Eläintaitokoulutus ELLU on SEYn kehittämä todistus eläinosaamisesta 10-16-vuotiaille lapsille ja nuorille. ELLU käsittelee eläinsuojelua, eri eläinlajeja ja niiden hyvinvointia sekä oikeanlaista hoitamista. ELLUn lähtökohtana on eläimen hyvinvointi. Kurssilla etsitään vastauksia kysymykseen: ”Kuinka minä voin tuottaa eläimelle hyvän elämän?” Kurssilla saa valmiuksia omien asenteiden tutkailuun sekä tietojen ja taitojen kartuttamiseen.

Kurssin tavoitteina on:

  • esitellä erilaisia mahdollisuuksia toimia eläinten hyvinvoinnin puolesta.
  • kertoa siitä, että lemmikin omistaminen on vain yksi mahdollisuus toteuttaa eläinrakkauttaan.
  • lisätä osallistujien tietoja yleisimmistä lemmikkieläimistä. Vain lajilleen sopivissa oloissa eläin voi hyvin.
  • korostaa eläimen omistamisen vastuullisuutta – ja aikuisen roolia vastuunkantajana.
  • opettaa asioita, jotka edistävät eläimen kokonaisvaltaista hyvinvointia: lajinmukaisia ympäristö-, terveys-, ravinto- ja käyttäytymistarpeita.

Kurssi on suunnattu:

  • eläintä harkitseville
  • eläimen omistajille sekä
  • muuten vain eläinrakkaille.

Kurssin hyväksytysti läpäisseet saavat ELLU Eläintaitokortin.
sey_ellu_tekstilla.png