Vuoden luokanopettaja 2017

Mervi Berg

Katja Järvinen Ja Marko Jokinen onnittevat Merviä Bergiä vuoden luokanopettaja 2017 -tittelin johdosta! Onnea Mervi!

Pielavetinen Mervi Berg on valittu Vuoden luokanopettajaksi. Suomen Luokanopettajat ry on jakanut tätä tunnustusta jo vuodesta 1999.

Berg on tunnettu erinomaisena tiimipelaajana, joka uskaltaa ottaa kiperätkin asiat puheeksi ja vie asioita eteenpäin rakentavasti. Hän toimii aktiivisesti OAJ:ssa paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti, Suomen Luokanopettajien tiedotteessa mainitaan.

Bergin kerrotaan painottavan opettajantyössään tiimityötä ja toiminnallista opetusta sekä opettajien keskinäistä yhteistyötä.

Berg näkee ensiarvoiseksi sen, että työyhteisössä ollaan herkkiä huomaamaan kollegoiden kuormittuneisuus ja uskalletaan puhua uupumuksesta.

– Opettajantyössä olennaisinta on tiedonjanon ja uteliaisuuden herättäminen oppilaassa – ei pelkästään se, mitä opiskellaan, vaan myös miksi opiskellaan, hän tähdentää.

Opetusfilosofiassaan hän painottaa välittämistä ja lapsen kohtaamista aidosti kaikessa opettamisessa. Kasvatuksen ohella koulun on Bergin mielestä pyrittävä antamaan hyvä pohja yleissivistykselle.
(Juha-Pekka Räsänen, Savon Sanomat) Lähde

Henkilön Pauli Väntönen kuva.