Vuoden Luokanopettaja

Vuodesta 1999 Suomen Luokanopettajat ry on valinnut vuoden luokanopettajan.

Haluamme palkita edes yhden hyvää luokanopettajan työtä tekevän luokanopettajan. Tiedämme, että ei ole vain yhtä ainoaa oikeaa ja hyvää tapaa hoitaa vaativa luokanopettajan tehtävä. Kaikki Suomen luokanopettajat ansaitsevat kiitoksen, mutta valitettavasti voimme nostaa vain yhden kerrallaan esille.

Tärkeää on se, että me luokanopettajat jaksamme tehdä tätä työtä ja tehdä sitä hyvin, jotta saamme lapsille annettua hyvät työkalut elinikäisen oppimisen polun alussa. Tekemällä työmme hyvin ja kehittämällä itseämme ja koko luokanopettajuutta varmistamme, että luokanopettajan työn arvostus säilyy ja kehittyy.

Valitsemalla vuoden luokanopettajan, olemme myös halunneet nostaa luokanopettajan työn merkityksen esille suurelle yleisölle. Vaikka ammatti on tuttu, niin siihen sisältyy paljon sellaisia tekijöitä ja vaativuutta, mitä ”asiakkaamme” eivät tiedä!

Kaikki tilaisuudet, joihin vuoden luokanopettaja kutsutaan lisää vaikuttamismahdollisuuksia luokanopettajan ammatin ja työolojen kehittymiselle.

Vuoden luokanopettajaksi esitetty henkilön tulee olla:

  • SLO:n jäsen
  • toimii luokanopettajana ja kehittää luokanopettajuutta
  • toimii opettajien eettisten ohjeiden mukaisesti
  • valmis esiintymään julkisuudessa
  • valmis sitoutumaan SLO:n tavoitteisiin