Suomen Luokanopettajat ry

Suomen Luokanopettajat ry pähkinänkuoressa

Suomen suurin luokanopettajien pedagoginen ainejärjestö

  • Jäseninä omaa luokkaa opettavia opettajia ja 1-6 -luokkien rehtoreita
  • Keskittyy jäsentensä palkkauksen, työolosuhteiden ja ammatillisen kehittymisen edistämiseen
  • Vaikuttaa opetuksen kehittämiseen ja huolehtii luokanopettajan työtä koskevien ajankohtaisten asioiden tiedottamisesta
  • Seuraa koulutuspolitiikkaa ja tekee kannanottoja ajankohtaisiin asioihin tuoden samalla sinun, luokanopettajan, näkökulman koulutuspoliittiseen keskusteluun ja kehittämistyöhön
  • Vaatii riittäviä resursseja luokanopetukseen
  • Tekee yhteistyötä OPH:n, OPM:n ja OAJ:n kanssa toimivien opetusjärjestelyiden takaamiseksi sinulle
  • Tukee luokanopettajapiirien toimintaa
  • Saat neljä kertaa vuodessa laadukkaan Luokanopettaja-lehden.

Slogan - Valistettava totuus