Kevätpörriäinen

Kevätpörriäisen tiedostot

Kevätpörriäisen myyntiohje kevät 2019
Kevätpörriäisen ohjeet myyntiä varten.
Kevätpörriäisen tilitysohje 2019 (2 sivua)
Kevätpörriäisen maksujen tilitysohje kouluille (kevät 2019)
Vakuuspaperi 2019
Kevätpörriäisen vakuuspaperi rehtoreille (2 sivua)
Kevätpörriäisen viitenumerot (17.3.2019)
Lista Kevätpörriäisen viitenumeroista tilityksiä varten. (3 sivua)
Kevätpörriäisen keväällä 2019 jaettavat stipendit
Kevätpörriäisen vuoden 2018 myynnin perusteella jaettavien stipendien määrä. Maksetaan huhtikuussa 2019. (4 sivua)
Kevätpörriäisen keväällä 2018 jaettavat stipendit
Kevätpörriäinen jakaa kouluille stipendirahaa edellisen vuoden myynnin mukaisesti.
Kevätpörriäisen keväällä 2016 jaettavat stipendit
Kevätpörriäisen ohje ja aiheet
Ohjeet Kevätpörriäis-töiden tekemiseen (kevät 2019) (2 sivua)
2017 Kevätpörriäinen ohjeet tekijöille
2017 Kevätpörriäisen aiheet
Vakuuspaperi 2018
Vakuuspaperi Kevätpörriäisen stipendirahan saamista varten.