Helsinki-Uusimaan Luokanopettajat ry

Ajankohtaista

Hallitus 2017-2018 valittu
Vuosikokous pidettiin Otavan tiloissa 20.3.2017

Kevätpörriäisen asiakirjoja päivitetty
Löytyy Kevätpörriäinen alasivulta. Päivitetty 1.2.2017

Hae tukea toimintaan

Vuoden 2017 aikana yhdistyksen tavoitteena on edelleen kehittää toimintatapoja vastaamaan koko piirin tarpeita ja huomioimaan suuren toimialueen tuomat haasteet. Tähän yhdistys pyrkii tarjoamalla apua, neuvoja ja resursseja tukemalla piirin jäsenten ehdottamia/suunnittelemia toimintoja.

Yksittäinen yhdistyksen jäsen voi pyytää yhdistyksen hallitukselta asiantuntija- ja tai taloudellista tukea johonkin omaa aluettaan koskevaan koulutukseen tai muuhun hankkeeseen.

Tämän lisäksi Helsinki-Uusimaan Luokanopettajat ry jatkaa toimintaa jäsentensä työskentelyolosuhteiden parantamiseksi ja yhteistyön lisäämiseksi opetusalan eri järjestöjen ja päättäjien välillä.