Open ajatuksia- blogi

Open Ajatuksia

Elämyksistä voimavaroja opettajan työhön

Kahden vuoden välein toteutettavan Opetusalan työolobarometrin tulokset paljastavat ajankohtaista tietoa opettajien ja opetusalan esimiesten työhyvinvoinnista, työoloista ja työturvallisuudesta. Viimeisimmästä – vuoden 2015 – työolobarometristä selviää, että opettajien stressi on lisääntynyt ja työtyytyväisyys madaltunut. Näistä asioista huolimatta työ koetaan kuitenkin edelleen innostavaksi. Millaiset asiat opettajan työssä ovat sillä tapaa merkityksellisiä, että ne saavat opettajan innostumaan työstään vuosi vuoden jälkeen? Oletko sinä, opettaja, pysähtynyt milloinkaan pohtimaan tätä kysymystä?

Tuoreessa tutkimuksessani otin selvää luokanopettajien merkityksellisistä kokemuksista työurallaan. Näitä merkityksellisiä kokemuksia muisteltiin elämys-käsitteen avulla. Tutkimukseni mukaan luokanopettajat kokevat runsaasti erilaisia elämyksiä uransa aikana, eikä yhtä elämystä ylitse muiden vaikuttaisi olevan.

Tutkimustulokset osoittavat, että opettajat kokevat erilaisia elämyksiä urallaan vastaan tulevissa haasteissa ja niistä selviytymisessä. Elämyksiä syntyy myös kohtaamisissa ihmisten kanssa ja koulun arjessa. Pieniä ja suuria elämyksiä löytyy jokaisen opettajan arjesta sekä luokkahuoneesta että sen ulkopuolelta. Elämyksiä yhdistää kuitenkin se, että niistä muodostuu kertomus. Opettajien kertomuksissa elämykset näyttäytyvät ainutlaatuisina ja eloisina muistoina koetusta. Lisäksi elämykset sisältävät jotain vuorovaikutukseen liittyvää, mikä poikkeaa tavallisesta arjesta.

Elämyksien kokemisen edellytys vaikuttaisi olevan ennen kaikkea sitoutuminen opettajan työhön, sillä vain siten elämyksiä on ylipäätään mahdollista kokea. Elämykset on mahdollista aistia miellyttäviksi, mutta toisaalta ne voivat olla lähtöisin myös jostakin haastavasta tapahtumasta opettajan työuralla. Joka tapauksessa elämykset sisältävät paljon erilaisia tunteita. Tutkimuksessa selvisi, että koettujen elämysten avulla opettaja voi saada onnistumisen kokemuksia, joiden myötä on mahdollista kehittyä opettajana, kasvattajana sekä oppilas- ja ihmistuntijana.

kukka.jpg

Elämyksiä on toisinaan vaikeaa ymmärtää ja löytää. Tämän vuoksi niitä saatetaan etsiä kauempaa, kuten esimerkiksi erilaisista elämystuotteista. Miltäpä kuulostaisi esimerkiksi kuumailmapallolento tai ajoelämys Ferrarilla? Nämä tuotteet mahdollistavat ainutlaatuisen ja tunnerikkaan kokemuksen, joka jää mieleen loppuelämäksi.

On kuitenkin pidettävä mielessä, että jokaisen ihmisen elämästä itsessään löytyy arvokkaita elämyksiä. Elämys voi syntyä mistä tahansa kokemuksesta, joka on jollakin tapaa kokijalleen merkityksellinen. Elämyksiä voi tunnistaa muistelemalla omaa uraansa. Henkilökohtaisilla ja merkittävillä tapahtumilla on nimittäin taipumus piirtyä jopa elokuvamaisen tarkasti osaksi muistiamme.

Kenties opettajien tulisi pohtia enemmänkin omaa uraansa ja opettajuuttaan. Kuka olen opettajana? Mikä opettajuudessa on tärkeää ja tavoiteltavaa? Näihin kysymyksiin vastaus voi löytyä elämyksistä. On opettajan ammatillisen kasvun edistämiseksi tarpeellista tunnistaa ne asiat, jotka omassa työssä ovat itselle niitä tärkeimpiä ja palkitsevimpia. Nämä asiat voivat toimia työn voimavaroina.

Voimavarojen merkitys korostuu tänä päivänä, sillä myös opetustyön ja koulumaailman vaatimukset lisääntyvät. Työhyvinvoinnin kannalta on mielekästä säilyttää tasapaino näiden vaatimusten ja voimavarojen välillä. Myös tämän vuoksi oman uran elämykset on hyödyllistä

tiedostaa. Elämykset tarjoavat onnistumisen tunteita, kehittymisen kokemuksia ja kokemuksen tuomaa varmuutta. Nämä asiat kantavat niiden kuormittavimpienkin aikojen ylitse, kunhan vain ensin oppii arvostamaan kokemuksiaan.

Sonja Höynälä

Kirjoittaja on pian valmistuva kasvatustieteiden maisteri.

Kuva: PublicDomainPictures

Open blogi

Se on nyt avattu.
Opettajalle opettajalta. Kirjoittajat vaihtelevat vuoden aikana. Aiheet samalla tavalla. Paljon on ajatuksia. Kuinka se saadaan näiden kansioiden sisään? Palaute on sallitua. Samoin kirjoitusvirheet. Uudet kirjoitukset ilmestyvät aina kuun loppuun mennessä.

Rakkaudella,
Hallitus