Kevät- ja syyskokousten esityslistat

Syyskokouksen 28.11.2018 esityslista

SEINÄJOEN KAUPUNGIN OPETUSALAN PAIKALLISYHDISTYS SKOPY

SYYSKOKOUS

 

AIKA: Keskiviikko 28.11.2018

kokousruokailu alkaen klo 17.00,

varsinaiset kokousasiat klo 18.00

PAIKKA: Sorsanpesä, Seinäjoki

Avaus: Puheenjohtaja Minna Eliala-Kangas

Ajankohtaiskatsaus: toimittaja Marja Tyynismaa

I K o k o u k s e n j ä r j e s t ä y t y m i n e n

 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.
 2. Valitaan pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskija
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

II V a r s i n a i s e t k o k o u s a s i a t

 1. Hyväksytään yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2019.
 2. Määrätään hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten kokouspalkkiot ja matkakorvaukset sekä toiminnantarkastajien palkkiot vuodelle 2019.
 3. Määrätään jäseniltä kannettavien jäsenmaksujen suuruus ja kantotapa vuodelle 2019.
 4. Hyväksytään yhdistyksen talousarvio vuodelle 2019.
 5. Valitaan hallituksen puheenjohtaja kahdeksi seuraavaksi kalenterivuodeksi 2019-2020.
 6. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle ja näiden henkilökohtaiset varajäsenet seuraavaksi kahdeksi kalenterivuodeksi 2019-2020.
 7. Valitaan edustajat ja varaedustajat OAJ:n Pohjanmaan alueyhdistyksen kokouksiin vuodelle 2019.
 8. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa tarkastamaan vuoden 2019 tilejä ja hallintoa.
 9. Käsitellään muut mahdolliset asiat.
 10. Kokouksen päättäminen.

SEINÄJOEN KAUPUNGIN OPETUSALAN PAIKALLISYHDISTYKSEN HALLITUS

Kevätkokouksen 20.3.2018 esityslista

SEINÄJOEN KAUPUNGIN OPETUSALAN PAIKALLISYHDISTYS (SKOPY) KEVÄTKOKOUS

AIKA: Tiistaina 20.3.2018

kokousruokailu alkaen klo 17.00, varsinaiset kokousasiat klo 18.00

PAIKKA:  Hotelli Sorsanpesä, Seinäjoki

 

Avaus: SKOPY:n puheenjohtaja Minna Eliala-Kangas

Ajankohtaiskatsaus: Erityisopettaja, sairaalakoulun johtaja, psykoanalyyttinen yksilöpsykoterapeutti Tuukka Raitis

I Kokouksen järjestäytyminen

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
 3. Valitaan pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat
 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

II Varsinaiset kokousasiat

 1. Käsitellään hallituksen laatima Seinäjoen kaupungin opetusalan paikallisyhdistyksen toimintakertomus vuodelta 2017 ja päätetään sen hyväksymisestä.
 2. Esitetään Seinäjoen kaupungin opetusalan paikallisyhdistyksen tilit vuodelta 2017 ja toiminnantarkastajien lausunto ja päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä.
 3. Muut asiat
 4. Kokouksen päättäminen

SEINÄJOEN KAUPUNGIN OPETUSALAN PAIKALLISYHDISTYKSEN HALLITUS