SKOPY:n hallitus

SKOPY:n hallitus 2017-2018

Puheenjohtaja Minna Eliala-Kangas
Varapuheenjohtaja Marika Horila

Hallitukseen kuuluu 14 varsinaista jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä.

VARSINAINEN JÄSEN

VARAJÄSEN

Erityisopettajajäsen:

Elina Kuoppala

Maarit Lehtonen

 Kolme lastentarhanopettajajäsentä:

Marika Horila

Sanna Karhumäki

Marjo Ojanperä

Satu-Maarit Alho

Mari Kekoni

Satu Aukeala

 Viisi luokanopettajajäsentä:

Jari Mäkinen

Satu Hirvonen - Auru

Virpi Suutarinen

Tuomo Huttunen

Kirsi Tuomi

Kati Keskinen

Sirkku Tuomi

Jaana Marjanen

Anna Vierikko

Tanja Yli-Ilkka

 Viisi aineenopettajajäsentä:

Ismo Heikkilä

Sari Saavalainen

Merja Kuvaja

Eila Lång

Johanna Väisälä

Minna Päivölä

Ullamaria Raunio-Seppä

Jari Peltoniemi

Pekka Väkiparta

Timo Seppälä

Lisäksi hallituksen kokouksiin kutsutaan:

Pääluottamusmies Kari Nieminen
Luottamusmies Maaret Siltanen
Luottamusmies Matti Sippola
Varaluottamusmies Tuomo Huttunen
Työsuojeluvaltuutettu Satu-Maarit Alho
Työsuojeluvaltuutettu Jari Peltoniemi
Sekä tarvittaessa myös muita asiantuntijoita.