SKOPY:n hallitus

SKOPY:n hallitus 2019

Puheenjohtaja Minna Eliala-Kangas
Varapuheenjohtaja Marika Horila

Hallitukseen kuuluu 14 varsinaista jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä


VARSINAINEN JÄSEN VARAJÄSEN
Marika Horila Sanna Karhumäki
Ismo Heikkilä Sari Saavalainen
Mari Kekoni Satu Aukeala
Elina Kuoppala Maarit Lehtonen
Jari Mäkinen Satu Hirvonen-Auru
Marjo Ojanperä Satu-Maarit Alho
Anne Pirttinen Jaana Marjanen
Ullamaria Raunio-Seppä Jari Peltoniemi
Anna-Leena Sorvisto Eila Lång
Virpi Suutarinen Tuomo Huttunen
Kirsi Tuomi Kati Keskinen
Anna Vierikko Ilona Panula
Johanna Väisälä Minna Päivölä
Pekka Väkiparta Timo Seppälä

Lisäksi hallituksen kokouksiin kutsutaan
:

pääluottamusmies Kari Nieminen
luottamusmies Maaret Siltanen
luottamusmies Matti Sippola
varaluottamusmies Tuomo Huttunen
työsuojeluvaltuutettu Satu-Maarit Alho
työsuojeluvaltuutettu Jari Peltoniemi
sekä tarvittaessa myös muita asiantuntijoita