Material på svenska (ruotsiksi)

Svenskspråkigt material / ruotsinkielinen materiaali )

Programmering i Matematiken (för grundskolan)
  • Allmänt
  • DrRacket
  • Python3
Övrigt
  • Algoritmer
  • Kalkylprogram och digitala verktyg
Materialet här baserar sig på det finska materialet för högstadiet (i programmeringsmiljöerna DrRacket och Python3) samt egna material från workshoppar och teamarbete som skapas på svenska
  • Om du vill samarbeta, har ideer och frågor kan du fylla i formuläret nedanför
Medverkande
  • Edward Krogius (svensk koordinering, översättning och utveckling)
  • Tuula Havonen (läroplansintegrering)

Programmering i Matematiken, som har gjorts av MAOL ry och licensieras med CC-BY-NC-SA 4.0

88x31.png
Licensen Creative Commons erkännande icke-kommersiell dela på samma villkor innebär att du tillåter andra att använda, sprida, göra om, modifiera och bygga vidare på ditt verk, men inte att verket används i kommersiella sammanhang. I samband med att verket används så ska också upphovsmannen anges.

Licenstexten kan läsas här by-nc-sa 4.0

Maol-logo.jpg oph-logo.png