Toimikunnat

Toimikunnat

MAOLissa on toimikuntia, joiden jäsenet ovat oman osa-alueensa asiantuntijoita.
Matematiikan ja tietotekniikan toimikunta

Fysiikan ja kemian toimikunta
Oppilastoimikunta
Dimension toimituskunta
Edunvalvontatoimikunta