Liittokokoukset

MAOLin liittokokoukset

Liittokokous on MAOL ry:n korkein päättävin elin.
"Kerhot voivat lähettää edustajia liittokokoukseen korkeintaan äänimääränsä mukaisesti. Liittokokouksessa kullakin kerholla on yksi ääni kutakin alkavaa viittäkymmentä (50) kerhon jäsenmaksun maksanutta jäsentä kohden edellisen toimintavuoden viimeisen päivän tilaston mukaan."
(Liiton säännöt 11§.)

Liitto kustantaa jokaiselle kerholle enintään kahden kerhon liittokokousedustajan matkakulut.