TVT:n lukiokoulutus 2016-2017

TVT:n pedagoginen hyödyntäminen matematiikassa, fysiikassa ja kemiassa täydennyskoulutushankeMAOL tarjoaa lukio-opettajille “Tieto- ja viestintäteknologian pedagoginen hyödyntäminen matematiikassa, fysiikassa ja kemiassa” täydennyskoulutusta vuodelle 2016-2017.

MAOL ry on hakenut ja saanut Opetushallitukselta tukea paikallisten täydennyskoulutusten järjestämiseen. Lukuvuonna 2016-2017 tulemme tarjoamaan peruskoulujen opettajille OPH:n tukemaa täydennyskoulutusta “Koodaus ja ohjelmointi matematiikan opetuksessa” ja lukion opettajille täydennyskoulutusta “Tieto- ja viestintäteknologian pedagoginen hyödyntäminen matematiikassa, fysiikassa ja kemiassa”. Koulutukset järjestetään yhteistyössä MAOL:n paikalliskerhojen kanssa eri puolilla Suomea. Molempia koulutuksia järjestetään 15 kokonaisuutta, yhteensä 30 kurssia. Paikallisesti järjestettävät koulutukset sisältävät aina kaksi lähiopetuspäivää ja koulutuksia tukevat etätehtävät, sekä koulutusmateriaalin.

Lukioille suunnatun täydennyskoulutushankkeen tavoitteena on tukea lukion matemaattis-luonnontieteellisten aineiden opettajia uusien opetussuunnitelman perusteiden (2015) mukaisen tieto- ja viestintäteknologian oppimiskäytön pedagogisessa kehittämisessä. Koulutus tukee uusien opetussuunnitelmien käyttöönottoa ja ohjelmistojen hyödyntämistä opetuksessa ja arvioinnissa. Kurssilla käytetään monipuolisesti erilaisia ohjelmistoja (mm. Geogebra, LoggerPro, CAS-ohjelmistot, LibreExel) matematiikan, fysiikan ja kemian oppimisen tukemisessa. Koulutuksen aikana opettajat suorittavat harjoitustöitä pienryhmissä ja verkostoituvat kollegoiden kanssa jakaen osaamistaan ja saaden samalla vertaistukea oman työnkuvan kehittämiseen yhteistyössä muiden opettajien kanssa.

Kerhoille on lähetetään elokuun alussa koulutuskyselyt, joilla paikalliskerhot voivat tilata koulutuksia kerhoihinsa. Paikalliskerho vastaa paikallisista järjestelyistä kuten tilasta ja kahvituksesta, mutta koulutus on muuten paikalliskerholle ja osallistujille maksutonta OPH:n tukemaa täydennyskoulutusta.

Koulutukset järjestetään seuraavien kuntien lähialueilla yhteistyössä MAOL-paikalliskerhojen kanssa: Helsinki-Vantaa-Espoo, Hyvinkää, Tampere, Rauma, Oulu, Kuopio, Iisalmi, Lappeenranta, Jyväskylä, Rovaniemi, Lahti, Vaasa, Kokkola, Hämeenlinna, +ruotsinkielinen koulutus.

Koulutuskalenteri julkaistaan loka-marraskuussa ja pääsemme markkinoimaan koulutuksia osallistujille. Koulutukset ovat OPH:n tukemina kaikille opettajille avoimia ja maksuttomia. Matka-, majoitus-, sijais- ja ruokakustannukset ovat osallistujien omalla kustannuksella, mutta kehoitamme keskustelemaan matkakustannuksista työnantajan kanssa. Näille koulutuksille on selkeä tarve ja toivomme, että opettajat pääsevät osallistumaan, jakamaan osaamistaan ja verkostoitumaan.

Nyt on aika kehittää käytänteitä yhdessä. Tervetuloa mukaan!