ENNAKKO- JA VÄLITEHTÄVÄ

ENNAKKO- JA VÄLITEHTÄVÄ

ENNAKKOTEHTÄVÄ:
Kokeile, että koneellasi toimii selainversio GeoGebra Classic -ohjelmasta osoitteessa: https://www.geogebra.org/.

Tutustu oman kuntasi matematiikan, fysiikan ja kemian vuosiluokkaistettuun opetussuunnitelmaan ja etsi sieltä tvt:n käyttöön liittyvät kohdat sekä tavoitteista että sisällöistä. Tutustu myös ops-perusteiden laaja-alaisen osaamisen osaan: L5 Tieto- viestintäteknologinen osaaminen. Kirjaa ajatuksiasi koulutuspaikkakuntakohtaiselle Padlet-seinälle.

VÄLITEHTÄVÄ:
Kokeile ensimmäisenä koulutuspäivänä oppimiasi asioita oppilaiden kanssa. Kirjaa kokemuksesi koulutuspaikkakuntakohtaiselle Padlet-seinälle.

Varmista, että sinulla on mukanasi toimivat O365- tai Google-tunnukset.