Koulutuspäivien ohjelmarunko

Koulutuspäivien ohjelmarunko

Koulutuspäivä 1, klo 10 - 16

Klo 9.30 - 10.00 Aamukahvi ja ilmoittautuminen

Klo 10.00 - 10.30

 • järjestävän kerhon alkusanat ja käytännön järjestelyt
 • koulutusaikataulun tarkentaminen
 • kouluttajien ja osallistujien esittäytyminen ja ennakkotehtävän purku

MODUULI 1: Animaatiot ja simulaatiot fysiikan opetuksessa

 • 10.30 - 12.00 PhET-simulaatiot fysiikan opetuksessa

Klo 12.00 - 13.00 lounastauko

MODUULI 2: Laskin- ja geometriaohjelmistot

 • 13.00 - 14.30 GeoGebran perustoiminnot
 • 14.30 - 14.45 kahvi
 • 14.45 - 15.45 GeoGebran soveltaminen


Klo 15.45 - 16.00 välitehtävän ohjeistus

Välitehtävä:

Kokeile ensimmäisenä koulutuspäivänä oppimiasi asioita oppilaiden kanssa. Kirjaa kokemuksesi koulutuspaikkakuntakohtaiselle Padlet-seinälle.

Koulutuspäivä 2, klo 10 - 16

Klo 9.30 - 10.00 Aamukahvi ja ilmoittautuminen

Klo 10.00 - 10.30 välitehtävän purku

MODUULI 3: Välineitä tiedon koontiin ja esittämiseen

 • 10.30 - 12.15 Tiedon koontia ja Excelin käyttöä tiedon esittämisessä

Klo 12.15 - 13.15 lounastauko

 • 13.15 - 14.00 Moduuli 3 jatkuu

MODUULI 4: Aineen rakenteen mallintaminen

 • 14.00 - 15.15 MolView-ohjelman ja PhET-simulaatioiden käyttö

Klo 15:15-15:30 loppupalautteen antaminen

 • 15.30 - 16.00 keskustelua koulutuksesta ja todistusten jako

Koulutukseen sisältyy myös orientoivat ennakkotehtävät, koulutuspäivien välissä omien oppilasryhmien kanssa toteutettava käytännön kokeilu sekä loppupalautteen antaminen.