Valo

Valoilmiöiden tutkiminen

OPS- fysiikka
S2 Fysiikka omassa elämässä ja elinympäristössä
Tutustutaan sähkömagneettisen säteilyn lajeihin.

Valoilmiöiden tutkiminen kokeellisesti on tärkeää, eikä niitä koskaan tulisi korvata simulaatioilla. Joidenkin ilmiöiden, kuten valon taittuminen ja heijastuminen optisen aineen rajapinnalla, ymmärtämistä voidaan kuitenkin syventää tutkimalla niitä myös simulaatioiden avulla.

Toisaalta värien tutkiminen luokassa ainoastaan kokeellisesti on haastavaa. Siksi valon värien tutkimisen tukena simulaatiot toimivat hyvin ja syventävät ilmiön osaamista.