Säteily

Säteily

OPS- fysiikka
S2 Fysiikka omassa elämässä ja elinympäristössä:
Tutustutaan ... hiukkassäteilyn lajeihin.

OPS- kemia
S4 Kemia maailmankuvan rakentajana:
...tulee esiin kemian luonne tieteenä, aineen ja energian säilymisen periaatteet sekä luonnon mittasuhteet.

S5 Aineen ominaisuudet ja rakenne:
... tutustutaan aineen koostumiseen atomeista, atomin rakenteeseen ...