Ohjelmistojen pedagoginen hyödyntäminen matematiikassa, fysiikassa ja kemiassa (2017-2018, peruskoulu)

Ohjelmistojen pedagoginen hyödyntäminen matematiikassa, fysiikassa ja kemiassa -täydennyskoulutushanke

Peruskoulun opettajille suunnatun ”Ohjelmistojen pedagoginen hyödyntäminen matematiikassa, fysiikassa ja kemiassa”- täydennyskoulutushankkeen tavoitteena on tukea peruskoulun matematiikan, fysiikan ja kemian opettajia uuden opetussuunnitelman mukaisen tvt-opetuskäytön pedagogisessa kehittämisessä. Koulutus tukee uusien ohjelmistojen hyödyntämistä opetuksessa eri vuosiluokilla. Koulutuksessa opitaan piirtämään Geogebralla, käyttämään animaatioita ja simulaatioita fysiikan sekä kemian opetuksessa. Kootaan tietoa ja muokataan sitä Exelillä sekä mallinnetaan aineen rakenneosia Molview-ohjelmalla. Koulutuksen aikana opettajat tutustuvat uusiin ohjelmiin ja tekevät harjoituksia, joita he voivat suoraan käyttää koulussa omien oppilaidensa kanssa.

Koulutuksessa tapaat alueesi kollegoita, joiden kanssa voit jakaa ajatuksiasi ja osaamistasi. Koulutuksen aikana keskustellaan myös uuden opetussuunnitelman asettamista tvt-tavoitteista ja arvioinnin kehittämisestä.

Kerhot ovat hakeneet koulutuksia ja tiedot pidettävistä koulutuksista on nähtävillä MAOL-koulutus -sivuilla lokakuusta alkaen sen mukaan, miten kerhot ehtivät järjestää koulutuksia. Paikalliskerho vastaa paikallisista järjestelyistä kuten tilasta ja kahvituksesta, mutta koulutus on muuten paikalliskerholle ja osallistujille maksutonta OPH:n tukemaa täydennyskoulutusta.

Kouluttajina toimivat:
Sari Aaltonen, Terhi Korhonen, Markus Luoma, Eerikki Rönkkö, Tommi Savikko, Sara Viertola ja Tuula Havonen

Koulutukseen liittyviä kysymyksiä ja toiveita voi esittää: tuula.havonen(at)maol.fi


Maol-logo.jpg
oph-logo.jpg


Kaikki koulutuksen aikana käytettävät materiaalit, sekä ekstramateriaalit opetuksesi tueksi, löytyvät koulutuksen moduulien 1 - 4 ja Opettajalle-kohdan alta.

Materiaali on vapaasti opetukseen käytettävissä CC BY-NC-SA 4.0 lisenssillä.

Tervetuloa mukaan koulutuksiimme!

Ilmoittaudu mukaan tästä linkistä