OPS-koulutus 2015-2016

OPS-koulutusta matematiikkaan, fysiikkaan ja kemiaan

Opetushallitus julkaisi Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet (2014) ja lukioiden opetussuunnitelman perusteet syyskuussa 2015. Koulut tai paikalliset toimijat laativat omat paikalliset opetussuunnitelmansa täydentämällä opetussuunnitelman perusteita: korostamalla paikallisia piirteitä, lisäämällä painotuksia sekä jakamalla opetuksen tavoitteet ja sisällöt eri vuosiluokille. Opetussuunnitelma otettiin käyttöön alaluokilla syksyllä 2016, yläluokilla porrastetusti syksystä 2017 ja lukioissa syksystä 2016 alkaen. 

 

MAOL tarjosi koulutusta koulujen ja alueiden tarpeiden mukaan. Koulutuksessa painotettiin joko paikallisen opetussuunnitelman laadintaan liittyviä asioita, opetuksessa uudistuvia asioita, tieto- ja viestintäteknologian uusiin painotuksiin liittyviä asioita tai arvioinnin uudistumista tilaajan tarpeiden mukaisesti. Koulutus oli vuorovaikutteista ja siihen liittyi koulutusta tukevat ennakko- ja jatkotehtävät. Koulutuksen aikana opettajat tutustuivat uuteen opetussuunnitelmaan, keskustelivat sen vaikutuksesta opetukseensa ja paikalliseen opetussuunnitelmaan ja kehittivät yhdessä malleja uudistuksien käyttöönottoon. Tavoitteena oli tehdä uudesta opetussuunnitelmasta opettajan ja koulun työtä tukeva työväline.

 

Koulutuksen tavoitteet peruskoulussa:

 • OPS:n rakenteen muutos, uuden OPS:n käyttäminen arjessa ja paikallisen OPS:n laadinta
 • TVT:n sisällyttäminen eri teemoihin
 • Laaja-alaisuus ja ajattelutaidot
 • Arvioinnin muutokset
 • Tukea opettajien ammatillista kehittymistä, verkostoitumista ja
 • tiedon jakamista

 

Koulutuksen tavoitteet lukiossa:

 • OPS:n muutokset + paikallisen OPS:n laadinta
 • Uudistuneet kurssirakenteet ja sisällöt
 • TVT:n käyttö matematiikassa / TVT:n käytö fyke:n eri sisällöissä ja mallintamisen välineenä
 • Arvioinnin uudistaminen: Ajattelutaidot arvioinnin kohteena ja oppimaan oppimisen tukeminen
 • Tukea opettajien ammatillista kehittymistä, verkostoitumista ja
 • tiedon jakamista