Toiminnallisuus ja kokeellisuus varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa luonnontieteissä (2018-19)

Toiminnallisuus ja kokeellisuus varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa luonnontieteissä

ILMOITTAUDU KOULUTUKSEEN TÄSTÄ

Toiminnallisuus ja kokeellisuus perusopetuksessa

Kokeellisuus, toiminnallisuus ja tutkiva oppiminen tuovat opetussuunnitelman perusteiden mukaiset oppilaskeskeiset työtavat käytäntöön. Nämä työmenetelmät ovat opettajille tuttuja asioita, mutta tarvitaan konkreettisia työkaluja, harjoitusta ja esimerkkejä. Koulutuksessa annetaan käytännön malleja toiminnallisen matematiikan elementtien käytännön toteutukseen varhaiskasvatuksessa ja erityisesti perusopetuksen luokilla 1-7. Luonnontieteissä (1-9) keskeistä on jokapäiväisen elämän ilmiöiden havainnoinnin kautta oppia kunkin tieteenalan käsitteitä. Opetussuunnitelmassa mainittujen käsitteiden opettaminen tarvitsee tarkennusta. Koulutuksen sisältö perustuu tutkimukseen ja vankkaan kokemukseen.

Koulutus Opetushallituksen rahoittama ja kaikille osallistujille maksuton. Se toteutetaan yhteistyössä MAOL:n ja Tiedeopetusyhdistyksen kanssa. Espoossa Tiedeopetusyhdistys on kokeillut aineistoa varhaiskasvatuksessa sekä tutkijakoulussa. Koulutusmateriaali tuotetaan kaikkein saatavaksi.

Hankkeessa yhdistetään luokan- ja aineenopettajien vahvuudet ja samalla madalletaan kynnystä yhteistyöhön jatkossakin. Luonnontieteiden koulutus tapahtuu parityönä, kouluttajissa on fysiikan, kemian ja biologian opettajia- ja luokanopettajia sekä erityisopettajia. Heillä kokemusta opettajien kouluttamisesta, opetussuunnitelmatyöstä, erityisopetuksesta ja opetuksen tutkimuksesta.

Kouluttajat:

Matematiikan päivä: KM Vuokko Kangas tai KM, toiminnanjohtaja Anni Lampinen, Varga-Neményi ry

Luonnontieteiden päivä: KM, erityisopettaja Anna Maaria Nuutinen tai FT Pirkko Kärnä tai KM Riitta Paasivirta ja erityisopettaja, FM Terhi Ahonen tai FM Tiina Kiviluoto tai FT Heidi Sillanpää.

Toteutus:

Koulutus sisältää kolme koulutuspäivää, joista yksi on etäpäivä.  MAOL kerhot järjestävät kaksi päiväisen koulutuksen, perjantaina on matematiikan päivä (6h) ja lauantai samoille osallistujille luonnontieteiden koulutusta (6h). Lisäksi kaikille on etäpäivä (3h + 3 h), jolloin kouluttajat tukevat ja antavat palautetta tehtävien teossa.

Matematiikka

Päivän aikana kokeillaan itse ja pelataan oppilaita motivoivia matematiikan pelejä ja pulmatehtäviä, joita voidaan käyttää eri luokka-asteilla. Esimerkkinä matematiikan käsitteiden monipuolisesta opettamisesta perehdytään murtolukuihin. Päivän aikana tutustutaan ajattelun taitoja kehittäviin loogisiin kokoelmiin ja niiden hyödyntämiseen opetuksessa.

Luonnontieteet

Päivän aikana lähestytään luonnontieteiden käsitteitä havainnoimalla ilmiöitä, niiden ominaisuuksia ja niissä näkyviä muutoksia. Harjoitetaan tutkivan oppimisen sykliä, avointa ideointia, käsitteen muodostamista ja soveltamista. Edetään monitieteellisyydestä kunkin tieteen alan omiin käsitteisiin rakentamalla oppimista helpottavaa käsitejärjestelmää. Kokonaisvaltainen näkökulma sisältää väistämättä kestävän kehityksen arvot.

Kysyttävää? Ole yhteydessä jasmin.valimaki(at)maol.fi

ILMOITTAUDU KOULUTUKSEEN TÄSTÄ
toiminnallisuus ja kokeellisuus.jpg