B4

B4 - TI-Nspire

Viedään data laskimeen. Tässä vein ne listat ja taulukot taulukkoon. Kahden muuttujan tilastot -toiminnolla saadaan molempien muuttujien pienin arvo, suurin arvo ja keskiarvo. Lineaarisella regressiolla tehdään suoran sovitus. Samalla saadaan funktio, jonka avulla voidaan laskea y, kun x tiedetään.
Sieppaa.JPG

Sieppaa.JPG
Sieppaa.JPG
Sieppaa.JPG

Vastaus: Muuttujalle x pienin arvo on 0, suurin arvo on 10 ja keskiarvo 4,97.
Muuttujalle y pienin arvo on 0,2, suurin arvo on 10 ja keskiarvo on 5,65.
Lineaarisessa sovituksessa kulmakerroin k=-0,0766 ja y:n arvo on 5,7, kun x =4,3