B4

B4 - GeoGebra

Valitaan tiedostotyyppi, jossa desimaalierottimena piste. Vaihtoehdoista 2, 3 tai 4.
GeoGebran taulukossa hiiren oikealla avautuvasta valikosta valitaan tuo datatiedosto.
Sieppaa.JPG
Valitaan molemmat sarakkeet vuorollaan, tehdään yhden muuttujan analyysi ja valitaan näytä tilastot.
Muuttujalle x
Sieppaa.JPG
Muuttujalle y
Sieppaa.JPG


Tai käytetään taulukkolaskennan funktioita min, max ja keskiarvo

Sieppaa.JPG

Suoran sovitus, valitaan molemmat sarakkeet ja tehdään kahden muuttujan analyysi.

Sieppaa.JPG
Tai
Luodaan datasta pistelista, ja sovitetaan suora esim. seuraavalla tavalla
Sieppaa.JPG

Vastaus: Muuttujalle x pienin arvo on 0, suurin arvo on 10 ja keskiarvo 4,97.
Muuttujalle y pienin arvo on 0,2, suurin arvo on 10 ja keskiarvo on 5,65.
Lineaarisessa sovituksessa kulmakerroin k=-0,0766 ja y:n arvo on 5,7, kun x =4,3