A3

A3 - YTL

(a) Missä pisteessä suora x-5y=4leikkaa y-akselin?
(b) Ratkaise yhtälö4x^3=48. Anna tarkka arvo ja kolmidesimaalinen likiarvo.
(c) Ratkaise yhtälö 2\cdot3^x=162.
Ratkaisu a-kohtaan
Suora leikkaa y-akselin pisteessä, jossa x-koordinaatti on 0.
x-5y=4 ||x=0
0-5y=4 || :\left(-5\right)
y=-\frac{4}{5}
Vastaus: Pisteessä\left(0,-\frac{4}{5}\right)
Ratkaisu b-kohtaan
4x^3=48\ ||:4
x^3=12 || \sqrt[3]{}
x=\sqrt[3]{12}\approx2,289
Ratkaisu c-kohtaan
2\cdot3^x=162 ||:2
3^x=81
3^x=9\cdot9
3^x=3^4
x=4