Aineistojen tuottaminen

Tilastojen käyttö Abittikokeissa

Fysiikan ja kemian puolelta on tuttua, että tehtäviin liittyvä data annetaan opiskelijalle erilaisissa muodoissa. YTL:n esimerkkitehtävässä B4 on matematiikassakin käytetty samanlaista muotoa. Tehtävä löytyy osoitteesta: https://digabi.fi/esimerkkitehtavat/matematiikka/13695-2/ 

Mikäli haluat tuottaa opiskelijoille vastaavalla tavalla annettua materiaalia, niin kannattaa katsoa kemian materiaaleista tietoa miten näitä tuotetaan.
Linkki kemian materiaaleihin.