Aineistot opitun mittaamisessa

MAA7 - Ratkaisujen tulkitseminen ja kielentäminen

https://peda.net/id/b0059120abe
Oikeat ratkaisut ovat (3), (4) ja (6). (3p)
Yhdistetty funktio derivoidaan [[$Df(g(x))=f'(g(x))\cdot g'(x)$]], (3p) joten opiskelijat ovat tehneet virheitä seuraavasti:
(1) Derivoitu vain ulkofunktio, sisäfunktion derivaatta puuttuu.
(2) Ulkofunktion derivaatasta puuttuu kerroin. Ts. Potenssifunktion derivoidaan seuraavasti [[$Dx^n=n\cdot x^{n-1}$]]
(5) Sisäfunktio derivoitu virheellisesti. Potenssifunktion derivoidaan seuraavasti [[$Dx^n=n\cdot x^{n-1}$]].
(2p/kohta)