Mallikokeita

Setälän teesit hyvän aineisto-kokeen rakentamiseksi ;)

- käytän edelleen perinteisiä jo 80-luvulla käytettyjä tehtävätyyppejä (jotkut jopa e.Kr. tehtäviä)

- pelkällä laskinosaamisellakin pitää saada B-osassa ainakin osapisteitä (vrt. yo-tehtävät)

- yksi GeoGebra-appletti / koe: autta kaikkia pääsemään tehtävässä alkuun

havainnolistamalla asiaa, heikoimmille armopisteitä kun vetelevät vipuja

- oppilas tekee kokeessa appletin: tee GeoGebra-apletti, joka ....(suurin arvo tehtävät)

- yksi "aito" aineisto / koe: säätietokannat, autojen hinnat, ...

- korjaamistehtävät joilla voi B-osassakin testata A-osan laskutaitoja vaikka CAS

- B2:ssa aina puhtaan matematiikan tehtävä (todistamista, uusia käsitteitä, keksi

funktio joka ...)

- esitellään uusi asia (tekstinä) ja opetetaan miten se tehdään Abitti-työkalulla (video)

ja tähän uuteen asiaan liittyviä tehtäviä joita oppilas ratkoo opetetulla työkalulla