Työpaja 2 - Spektroskopia

Spektrit

Sivusto peda.net -ympäristössä: https://peda.net/p/myllyviita/spektroskopia

Koko aineisto pdf-tiedostossa: Spektroskopiaa_IR_NMR_MS.pdf

Löydät spektrejä esim. Molview-ohjelmasta kohdasta Tools/Spectroscopy (MS ja IR) ja lisää erilaisia spektrejä löytyy, kun klikkaat kohtaa NIST source.

MarvinSketchistä löytyy massaspektri kohdasta Calculations/Elemental Analysis (MS). Tästä saat myös alkuaineiden massaprosenttiset osuudet.

Laaja spektrikirjasto löytyy sivustolta Spectral Database for Compounds SDBS.