Simulaatiot ja animaatiot

Simulaatiot fysiikan opetuksessa

Simulaatioita voi käyttää sekä opettajan tekeminä demonstraatioina että opiskelijoiden työskentelyn pohjana. Lisäksi simulaatioita voi lisätä Abitti-kokeisiin. Kolmannen osapuolen simulaatioita käytettäessä on syytä varmistaa, että simulaation tekijänoikeudet sallivat niiden käytön kokeessa. Koetehtävissä käytettävien simulaatioiden on hyvä olla riittävän yksinkertaisia.

Monissa yksinkertaisissa simulaatioissa on takana yksinkertainen matemaattinen malli. Tällöin simulaatio toimii idealisaationa. Ilmiöiden mallintaminen fysiikassa perustuu yksinkertaistuksiin. Oppimisen kannalta tehokkainta on yhdistää simulaatio ja oikea kokeellinen työ, jolloin voidaan mahdollisesti havaita eroja mallin ja reaalimaailman ilmiön välillä.