YO S2017 t2

YO S2017 t2 (lisätty datatiedostot)

Liikennevaloista suoraan eteenpäin lähtevän auton nopeus mitattiin ajan funktiona. Mitatut
arvot on annettu oheisessa taulukossa.
t (s) 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0
v (m/s) 0,0 0,1 0,5 2,0 4,0 8,5 12,5 15,0 16,0 16,0

Mitatut arvot ovat myös eri ohjelmille sopivissa tiedostoissa.

a) Piirrä kuvaaja auton nopeudesta v ajan t funktiona. (3 p.)
b) Määritä auton kulkema matka aikavälillä 0,0...14,0 s käyttäen graafista integrointia tai
laskinta. (2 p.)
c) Määritä auton keskinopeus aikavälillä 0,0...14,0 s. (1 p.)