YO S2016 t2

YO S2016 t2 (lisätty datatiedostot)

Taulukossa on annettu pomppivan pallon etäisyys lattiasta ajan funktiona.
t (s) 0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10 1,20 1,30 1,40
(m) 1,16 0,93 0,62 0,20 0,17 0,48 0,69 0,80 0,82 0,74 0,56 0,29 0,01 0,28 0,45

Pomppivan pallon etäisyys lattiasta ajan funktiona on myös eri ohjelmille sopivissa tiedostoissa.

a) Piirrä etäisyyden kuvaaja ajan funktiona. (3 p.)
b) Merkitse kuvaajaan kohdat, joissa pallon nopeus on nolla. (2 p.)
c) Kuinka korkealle pallo nousee osuttuaan ensimmäisen kerran lattiaan? (1 p.)