YO S2015 t2

YO S2015 t2 (lisätty datatiedostot)

Saturn V -rakettia käytettiin Apollo-ohjelmassa kantorakettina. Heinäkuun 16. päivänä vuonna 1969 Saturn V lähetti ensimmäisen ihmisen Kuuhun Apollo 11 -lennolla. Taulukko esittää Saturn V -raketin lentokorkeuden ja nopeuden juuri laukaisun jälkeen.
h (m) 0 4 13 32 55 83 103
v (m/s) 0 4 7 12 16 20 23

Lentokorkeudet ja nopeudet ovat myös eri ohjelmille sopivissa tiedostoissa.

a) Piirrä raketin nopeuden kuvaaja lentokorkeuden funktiona. (3 p.)
b) Määritä raketin nopeus, kun sen lentokorkeus on 76 m. (1 p.)
c) Määritä raketin keskikiihtyvyys aikavälillä 4,0 s ... 6,0 s, jolloin raketti nousee korkeudelta 25 m korkeuteen 48 m. (2 p.)