YO K2016 t2

YO K2016 t2 (lisätty datatiedostot)

Levosta lähtevä rautakuula pudotetaan eri korkeuksilta. Kuulan putoamisaika mitataan. Putoamiskorkeudet ja -ajat on annettu taulukossa.
h (m) 1,00 5,00 10,0 15,0 20,0
t (s) 0,47 1,00 1,41 1,76 2,04

Putoamiskorkeudet ja -ajat ovat myös eri ohjelmille sopivissa tiedostoissa.

a) Piirrä mittaustuloksista kuvaaja putoamiskorkeudesta putoamisajan neliön funktiona (t2, h)-koordinaatistoon. (4 p.)
b) Määritä kuvaajan avulla kuulan kiihtyvyys. (2 p.)