Kuvaajat

Kuvaajat

Kuvaajatehtävissä mittausdata on tiedostoina. Kuvaajia voidaan piirtää ja analysoida eri ohjelmilla. Ratkaisuesimerkeissä on käytetty LibreOffice Calcia, GeoGebraa ja Logger Prota.

Kuvaajatehtävissä tarvittavia taitoja ovat:
- mittausdatan tuonti ohjelmaan
- kuvaajan piirtäminen
- mallin sovittaminen
- interpolointi ja ekstrapolointi
- graafinen derivointi ja integrointi / derivointi ja integrointi
- uuden suureen laskeminen