Fysiikan koulutusmateriaalit

Digitaalisten aineistojen käyttäminen ja tuottaminen lukion fysiikassa

Mittausdatan tuottaminen ja analysoiminen

 • Mittausdatan kerääminen omassa käytössä olevilla välineillä
 • Mittausdatan analysoiminen mittausohjelmistolla
Kuvaajat
 • Mittausdatan tiedostomuodot tehtävissä (esim. .ods, .csv)
 • Kuvaajien piirtäminen ja analysoiminen
 • Graafinen malli ja matemaattinen malli

Kuvat ja kuviot

 • Valmiiden kuvien käyttäminen, tekijänoikeudet
 • Omien kuvien tuottaminen
 • Vastauksissa tarvittavien kuvien piirtäminen

Simulaatiot ja animaatiot

Videot

 • Videon kuvaaminen ja editoiminen
 • Videon liittäminen tehtävään
 • Videoanalyysi (Logger Pro)

Tekstiaineistot

 • Valmiiden tekstien käyttäminen, tekijänoikeudet
Aineistot Abitti-kokeessa