Neljän tieteen kisat

Neljän tieteen kisat


Kansalliset oppiainekilpailut ovat monessa maassa kiinteä osa koulutusjärjestelmää. Koulut ovat ylpeitä kilpailuissa hyvin menestyneistä oppilaistaan ja koko maa kansainvälisissä kilpailuissa menestyneistä. Suomessa kansallisetkaan oppiainekilpailut eivät kuulu koulujärjestelmään, vaan ne on delegoitu MAOLin järjestettäviksi. Valtio rahoittaa niitä osaksi Opetushallituksen kautta. Kilpailutoiminta on kuitenkin niin laajaa, että julkisella tuella ei pärjättäisi. Siksi muiden tukijoiden, kuten viime vuosina erityisesti Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiön, tuki on ratkaisevan tärkeää.

Neljän tieteen kisoihin kuuluvat lukion matematiikka-, fysiikka- ja kemiakilpailut, peruskoulun matematiikkakilpailu sekä lukion ja peruskoulun yhteinen tietotekniikkakilpailu Datatähti. Alkukilpailut järjestetään kouluissa loka-marraskuussa. Loppukilpailuun kutsutaan noin kaksikymmentä parasta. Parhaat palkitaan kunniakirjoin ja rahapalkinnoin. Parhaille tarjotaan edustuspaikkoja kansainvälisiin kilpailuihin. 

Kunkin lukiokilpailun loppukilpailun 10 parasta voi hakea alansa korkeakoulupaikkaa ilman pääsykoetta. Opiskelupaikkaa tulee tällöin hakea erikoistapauksena. Lukion matematiikka -kilpailussa sekä Datatähti-kilpailussa vuonna 2019 viidelle (5) parhaiten sijoittuneelle voidaan myöntää opiskeluoikeus Aalto-yliopistoon suorittamaan KTK/KTM-tutkintoa sinä vuonna, jolloin he ovat suorittaneet hyväksyttävästi lukion oppimäärän ja ylioppilastutkinnon. Opiskeluoikeus voidaan myöntää vuosina 2019-2021. Jos hakija suorittaa lukion oppimäärän ja ylioppilastutkinnon vasta vuoden 2021 jälkeen, hänelle ei enää voida myöntää opiskeluoikeutta. Opiskeluoikeus voidaan myöntää Kauppatieteiden kandidaattiohjelmaan tai englanninkieliseen Economics-kandidaattiohjelmaan.

Kilpailua ovat tukeneet: Opetushallitus, Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö, Otavan kirjasäätiö, Laskentaväline Oy, MFKA-Kustannus Oy, Kemianteollisuus ry, Tekniikan akateemiset TEK ja Sähköturvallisuuden edistämiskeskus STEK ryAlkukilpailun 2018-2019 tulokset:

Loppukilpailijat peruskoulun matematiikka 2019   Tulokset

Lukion kemia alkukilpailun tulokset  Tulokset

Lukion fysiikan avoimen sarjan ja perussarjan tuloslistat  Tulokset

Lukio matematiikan alkukilpailun tulokset Tulokset