Neljän tieteen kisat

Neljän tieteen kisat


Kansalliset oppiainekilpailut ovat monessa maassa kiinteä osa koulutusjärjestelmää. Koulut ovat ylpeitä kilpailuissa hyvin menestyneistä oppilaistaan ja koko maa kansainvälisissä kilpailuissa menestyneistä. Suomessa kansallisetkaan oppiainekilpailut eivät kuulu koulujärjestelmään, vaan ne on delegoitu MAOLin järjestettäviksi. Valtio rahoittaa niitä osaksi Opetushallituksen kautta. Kilpailutoiminta on kuitenkin niin laajaa, että julkisella tuella ei pärjättäisi. Siksi muiden tukijoiden, kuten viime vuosina erityisesti Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiön, tuki on ratkaisevan tärkeää.

Neljän tieteen kisoihin kuuluvat lukion matematiikka-, fysiikka- ja kemiakilpailut, peruskoulun matematiikkakilpailu sekä lukion ja peruskoulun yhteinen tietotekniikkakilpailu Datatähti. Alkukilpailut järjestetään kouluissa loka-marraskuussa. Loppukilpailuun kutsutaan noin kaksikymmentä parasta. Parhaat palkitaan kunniakirjoin ja rahapalkinnoin. Parhaille parhaille tarjotaan edustuspaikkoja kansainvälisiin kilpailuihin sekä lukiolaisille jatko-opiskelupaikkoja moniin korkeakouluihin ja valmennusta tiedeolympialaisiin. 

Alkukilpailun 2018-2019 tulokset:

Loppukilpailijat peruskoulun matematiikka 2019   Tulokset

Lukion kemia alkukilpailun tulokset  Tulokset

Lukion fysiikan avoimen sarjan ja perussarjan tuloslistat  Tulokset

Lukio matematiikan alkukilpailun tulokset Tulokset