Lukion kemiakilpailu

Lukion kemiakilpailu 2018-2019

Perussarja

Perussarjan kilpailu pidetään maanantaina 29.10.2018. Kemiakilpailu on vapaaehtoinen ja se pidetään koko maassa samana päivänä.

Perussarja on enintään 3 kemian kurssia suorittaneille. Tehtävät laaditaan seuraavien aihepiirien alueelta: jaksollinen järjestelmä, kemiallinen sidos, hapettuminen ja pelkistyminen, liuokset ja seokset, reaktioyhtälöt sekä orgaanista kemiaa.

Avoin sarja

Avoimen sarjan alkukilpailuun voivat osallistua kaikki lukiolaiset. Kilpailu pidetään maanantaina 29.10.2018. Tehtävät ovat kurssien 1-5 alueelta. Loppukilpailuun Helsingissä 18.-19.1.2019 kutsutaan alkukilpailun 20 parasta. Avoimen sarjan lopullinen järjestys määräytyy alku- ja loppukilpailun tulosten perusteella.

Palkinnot sarjojen kolmelle parhaalle:

  Perussarja Avoin sarja
1. palkinto 170 € 600 €
2. palkinto 120 € 350 €
3. palkinto 90 € 200 €

Alkukilpailun (perussarja) palkinnot maksetaan toukokuussa. Kunniakirjat jaetaan sarjoittain noin 50 parhaalle. Alkukilpailun kunniakirjat lähetetään lukioille toukokuussa.

Opiskelupaikka ilman pääsykoetta: Avoimen sarjan 10 parhaalla on mahdollisuus päästä ilman pääsykoetta opiskelemaan matemaattis-luonnontieteellisiä aineita useimpiin korkeakouluihin. Opiskelupaikkaa tulee tällöin hakea erikoistapauksena.

Kemiaolympialaiset

Kummankin sarjan parhaille annetaan jatkovalmennusta, jonka perusteella valitaan Suomen edustusjoukkue olympialaisiin. Kemiaolympialaiset järjestetään kesällä 2018 Tsekissä ja Slovakiassa ja kesällä 2019 Ranskassa .

Lukion kemiakilpailun työryhmä:

Kimmo Järvinen (pj.)

Marita Arminen

Kjell Knapas

Ari Koskinen

Päivi Koskinen

Matti Näsäkkälä

Kirsi Vakkilainen