Miksi liittyä jäseneksi?

Miksi liittyä jäseneksi?

MAOL edistää
  • jäseniensä korkeatasoista ammatillista osaamista tarjoamalla ajankohtaista tietoa ja koulutusta
  • yhteistyötä matemaattis-luonnontieteellisten taitajien ja asiantuntijoiden kesken
  • opettajien työhyvinvointia
  • matemaattis-luonnontieteellisten aineiden asemaa yhteiskunnassa

MAOL tarjoaa
  • toimintaa paikallistasolla ekskursioista keskusteluiltoihin
  • koulutusta ajankohtaisista aiheista
  • verkorstoitumista kollegoihin ja muihin alan asiantuntijoihin
  • tukimateriaalia opetusvinkeistä tieteellisiin tutkimuksiin