Toimintasuunnitelma 2018

OAJ:n Karkkilan paikallisyhdistyksen toimintasuunnitelma vuodeksi 2018

OAJ:N KARKKILAN PAIKALLISYHDISTYS ry:n TOIMINTASUUNNITELMA VUODEKSI 2018


Opetusalan Ammattijärjestön Karkkilan paikallisyhdistys pyrkii vaikuttamaan ja parantamaan jäsentensä työoloja sekä huolehtimaan siitä, että työpaikoilla toimitaan valtakunnallisten virka- ja työehtosopimusten mukaan. Yhdistys yhdistää kaupungin päiväkodeissa, peruskoulussa, lukiossa,taidekouluissa sekä vapaan sivistystyön parissa toimivat opettajat ja esimiehet ja pyrkii aktivoimaan heidät toimimaan koulutuksen ja varhaiskasvatuksen puolesta kuntatalouden alituisesti muuttuvassa maailmassa.

Valtakunnallinen sosiaali- ja terveydenhoitoalan rakenneuudistus (sote) maakuntiin siirtyvine hallintoineen muuttaa kunnan tehtävää. Opetuksesta, varhaiskasvatuksesta sekä kulttuurista eli kaikesta sivistyksestä tulee kunnan tärkein toimiala. On sanottu, että kunnista tulee sivistyskuntia. Hyvän kunnan merkki, vetovoimatekijä, on silloin se, miten lasten ja nuorten kasvatus ja koulutus järjestetään sekä millaiset mahdollisuudet lapsilla ja nuorilla on osallistua taiteen perusopetukseen. Opettajat ja lastentarhanopettajat luovat omalla työllään kunnan sivistystulevaisuutta.

Yhdistys pyrkii vaikuttamaan siihen, että paikallisesta sopimisesta tulee luonteva osa työnantajan ja työntekijöitten välistä yhteistyötä. Toisin sanoen yhdistys huolehtii edelleen siitä, että opetus- ja kasvatusalan paikallista palkkausjärjestelmää arvioidaan, kehitetään ja muutetaan työ- ja virkaehtosopimuksen hengen mukaan siten, että se vastaa jäsenten etua ja todellisia tehtäviä ja tilannetta työpaikoilla. Yhdistys seuraa opettajien ja lastentarhanopettajien työajan käyttöä ja sen riittävyyttä, varsinkin ys-aikaa kouluissa ja suunnittelutyöaikaa päiväkodeissa. Varhaiskasvatuslain muutokset ja koulujen uudet opetussuunnitelmat lisäävät suunnittelutyötä kouluopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa.

Opettajan työkuorma kasvaa. Yhdistys huolehtii siitä, että jäsenet työsuojelun merkityksen ja osaavat puuttua työnsä epäkohtiin työsuojelun näkökulmasta.

Maaliskuussa vuonna 2018 pidetään OAJ:n valtuustovaalit, joista yhdistys huolehtii paikallistasolla ja yrittää saada jäsenistön äänestämään sähköisesti. Yhdistys pyrkii asettamaan oman ehdokkaansa tai tukemaan lähiseudun ehdokkaita näissä vaaleissa. Yhdistys pitää kevätkokouksensa vaalien aikaan, jolloin on hyvä mahdollisuus valistaa ja kouluttaa jäseniä, kertoa OAJ:n toiminnasta sekä selittää virka- ja työehtosopimusten koukeroita.

Yhdistys pyrkii myös kehittämään, uudistamaan järjestämiään tilaisuuksia siten, jotta jäsenistö aktivoituisi ja tietäisi etunsa entistä paremmin. Kotisivujen kyselyt ja virkistystapahtumat ovat luontevia mahdollisuuksia tähän.

Yhdistys tekee yhteistyötä, keskustelee, laatii kannanottoja ja lausuntoja, kirjoittaa tarvittaessa paikallismediaan, järjestää tilaisuuksia niin poliittisten päättäjien, virkamiesten, vanhempien kuin naapurikuntien yhdistysten kanssa. Yhdistys toimii aktiivisesti OAJ:n Uudenmaan alueyhdistyksessä.

Yhdistys tiedottaa ja kertoo jäsenilleen toiminnastaan kotisivuillaan ja sähköpostitse. Luottamus- ja vastuutehtävissä olevat jäsenet osallistuvat OAJ:n valtakunnalliseen ja alueelliseen koulutukseen. Yhdistys järjestää monenlaisia pienimuotoisia virkistystapahtumia, kulttuuri- ja liikuntaretkiä jäsentensä toiveiden pohjalta. Yhdistys tiedottaa OAJ:n jäseneduista.