Paikallinen KIKY eli Suomi nousuun

Mitä on sovittu paikallisesti

Koulun rehtorin työaika pitenee puoli tuntia viikossa.

Yhteiskoulun oppilaanohjauksen lehtorin vuosityöaika pitenee 1221 tunnista 1245 tuntiin.

Lastentarhanopettajan viikkotyöaika pitenee puoli tuntia, ja tuo aika käytetään sunnitteluun.

Koulun opettajan työaika 1.8.2017 pitenee seuraavasti: 12 tuntia lisätään vuosittaiseen YT-aikaan ja se toinen 12 tuntia, jota voidaan käyttää opinto,- suunnittelu- ja kehittämistyöhön, pidetään yhtenä lauantaityöpäivänä ja kahtena kolmen tunnin työpajana. Siirtymäkaudella 1.2.2017 - 31.7.2017 lisätään kuusi tuntia yhteissuunnitteluaikaan ja pidetään kaksi kahden tunnin työpajaa. Rehtorit ja koulut sopivat ajankohdista ja sisällöistä.

Lisäsi sovittiin, että elokuussa järjestetään opettajille kaksi VESO-päivää, ennen kuin oppilaat aloittavat kouluvuoden. Tämä järjestely on sovittu tälle vuodelle. VESO-päivistähän sovitaan aina lukuvuosi kerrallaan.