Mitä koulujen opettajille tällä hetkellä maksetaan paikallisesti

Mitä tällä hetkellä maksetaan opettajille paikallisesti sovittuna

OPETTAJIEN PAIKALLINEN SOPIMUS (OVTES)
Olemme yhdessä työnantajan kanssa sopineet, millainen on paikallinen palkkausjärjestelmä, miten sitä kehitetään ja mistä sovitaan, kun valtakunnalliset sopimukset sitä varten meille resursseja eli rahaa antavat. Tämän sopimuksen löydät sopimusluettelosta.

Paikallisesti on sovittu seuraavaa:
1) Peruskoulun ensimmäisen luokan opettaja, 7. luokan luokanvalvoja sekä lukion ensimmäisen vuoden opetusryhmän ohjaaja saavat TVA-lisää (työn vaativuuden arviointi). Tämä lisätään tehtäväkohtaiseen palkkaan, joten se ei näy erikseen palkkakuitissa. KAIKKI TVA-LISÄT LISÄTÄÄN TEHTÄKOHTAISEEN PALKKAAN.
2) Kunkin koulun turvallisuudesta vastaava opettaja saa TVA-lisää.
3) Koulujen rehtorit ja vararehtorit saavat TVA-lisää. Rehtoreiden ja vararehtoreiden tehtäväkuvista neuvoteltiin keväällä 2016, ja summia on hieman muuteltu koulujen yhdistämisen jälkeen. Myös muun muassa maahanmuuttajaoppilaiden määrä on otettu huomioon.
4) Henkilökohtaisista lisistä on myös sovittu paikallisesti. Joka koulussa koulun koon mukaan jokunen opettaja saa henkilökohtaista lisää. Näistä päättää rehtori, kun on kaikkia opettajia haastatellut. Perusteet on sovittu yhdessä. Nämä lisät näkyvät palkkakuitissa erikseen.
5) Lisäksi on tarkistettu peruskoulun opinnonohjaajan palkkaa. Myös pätevät erityisopettajat saavat ns. rekrytointilisää.