Mikä KIKY?

TÄTÄ TARKOITTAA KIKY eli näin työaikaa lisätään

LASTENTARHANOPETTAJA

Muutokset tulevat voimaan 1. helmikuuta 2017. 24 tunnin vuotuinen työajan lisäys toteutetaan lisäämällä puoli tuntia viikoittaiseen työaikaan. Lomarahasta leikataan 30 prosenttia vuosina 2017, 2018 ja 2019.

LASTENTARHANOPETTAJAT (YKSITYINEN ALA)

24 tunnin vuotuinen työajan lisäys toteutetaan lisäämällä puoli tuntia viikoittaiseen työaikaan

PERUSKOULUN JA LUKION OPETTAJA

Sopimus tulee voimaan 1. helmikuuta, mutta osa muutoksista astuu voimaan lukuvuoden alussa (1.8.2017.)Lomarahasta leikataan 30 prosenttia vuosina 2017, 2018 ja 2019.

Seuraavat muutokset tulevat voimaan 1. elokuuta 2017:
24 tunnin vuotuinen työajan lisäys toteutetaan niin, että opettajat osallistuvat työnantajan määräämään opinto-, suunnittelu- ja muuhun opettajatyöhön 12 tuntia vuodessa, josta kuusi tuntia voidaan perustellusta syystä toteuttaa lukuvuoden työajalle sijoittuvana lauantaina (tällöin lukuvuoden kokonaispituus ei kasva). Loput 12 tuntia lisätään opettajan vuotuiseen yhteissuunnitteluaikaan (yt-aika).”Muulla opettajatyöllä” tarkoitetaan sellaista työtä, jota ei voi lukea opetusvelvollisuuteen. Se ei voi myöskään olla työtä, joka perustuu erilliseen OVTES:n määräykseen.

24 tunnin lisäys koskee vakituisia opettajia sekä koko lukuvuodeksi (1.8.–31.7.) palkattuja määräaikaisia opettajia. Lukuvuoden työajaksi, eli elokuusta päättäjäisjuhlaan, palkatuilla opettajilla vuosityöajan lisäys on 20 tuntia. Lukuvuoden työaikaa lyhemmäksi ajaksi palkatuille päätoimisille ja sivutoimisille opettajille on erillisiä määräyksiä.

Oppilaanohjaajilla vuosittainen työaika kasvaa 24 tunnilla ilman edellisiä määritelmiä.

Siirtymäkausi 1.2.–31.7.2017:
Vakituisella opettajalla ja lukuvuodeksi palkatulla määräaikaisella opettajalla opinto-, suunnittelu- ja muuta opettajatyötä voi olla enintään 10 tuntia. Lukuvuoden työajaksi palkatulla opettajalla sitä voi olla enintään kahdeksan tuntia.

REHTORI

Muutokset tulevat voimaan pääsääntöisesti 1. helmikuuta 2017. Rehtorien työaika on tyypillisesti kokonaistyöaikaa. Rehtorien viikoittaista työaikaa lisätään puolella tunnilla viikossa. Lomarahasta leikataan 30 prosenttia vuosina 2017, 2018 ja 2019.

TYÖVÄENOPISTON JA MUSIIKKIKOULUN OPETTAJA

Opistoissa, joissa opettaja on opetusvelvollisuustyöajassa, 24 tunnin lisäys kohdistuu opettajan muuhun työhön. Tämä koskee myös vähintään 16 tuntia viikossa opettavia tuntiopettajia.

MUSIIKKIKOULUN REHTORI

Muutokset tulevat voimaan pääsääntöisesti 1. helmikuuta 2017. Rehtorien työaika on tyypillisesti kokonaistyöaikaa. Rehtorien viikoittaista työaikaa lisätään puolella tunnilla viikossa.