Luottamusmiehet

Luottamusmiehet

Markku Tikkanen
JUKO:n eli julkisalan koulutettujen pääluottamusmies
Puhelin: 044-7674812 ja 09-42583756
Sähköposti: markku.tikkanen(at)karkkila.fi
Työpaikka: Nyhkälän koulu, 03600 Karkkila
Jari Malinen
Paikallisyhdistyksen luottamusmies
Puhelin: 050-5842638
Sähköposti: jari.malinen(at)karkkila.fi
Työpaikka: Karkkilan yhteiskoulu ja lukio, Koulukuja 7, 03600 Karkkila

VALVOTAAN ETUA

- Jäsenten edunvalvonta on Opetusalan Ammattijärjestön eli OAJ:n kaiken toiminnan perusta.

- Opettajien ja lastentarhanopettajien palvelussuhteitten ehdoista sovitaan virka- ja työehtosopimuksissa.

- Virka- ja työehtosopimuksilla sovitaan palkkojen lisäksi muun muassa palkkausjärjestelmästä, työajoista, vuosilomista, lomauttamista ja irtisanomista koskevista määräyksistä, äitiys- ja sairauslomista, luottamusmiesjärjestelmästä, yhteistoiminnasta sekä työsuojeluvaltuutetun asemasta ja oikeuksista.

- Opettajien ja lastentarhanopettajien palvelussuhteen ehdot määritellään pääosin keskustason sopimuksin.

- Keskustasolla OAJ:llä on sopimusoikeus kunnan ja yksityisellä opetusalalla.

- OAJ:llä on merkittävä panos myös niissä neuvotteluissa, jotka käydään Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO:n nimissä.
- Keskustason sopimusten määrittämissä rajoissa on myös paikallisella tasolla mahdollisuus tehdä sopimuksia.

TYÖNJAKO

- Yksittäinen opettaja voi olla suoraan yhteydessä luottamusmieheen.

Työpaikan ongelmatilanteessa voidaan käydä välitön neuvonpito, johon osallistuu viranhaltijan ja rehtorin tai koulunjohtajan tai päiväkodin johtajan lisäksi luottamusmies.

- Koko jäsenistöä koskevissa asioissa käydään paikallistason neuvottelut työnantajan edustajan kanssa. Yhdistys valitsee kulloiseenkin neuvotteluun sopivat neuvottelijat. JUKO:n pääluottamusmies on velvollinen osallistumaan näihin neuvotteluihin. Hänen lisäkseen läsnä voivat olla luottamusmies tai joku muu hallituksen valtuuttama edustaja.

- Keskustason neuvotteluissa, jotka käydään kunnallisen työmarkkinalaitoksen ja JUKO:n välillä, sovitaan virka- ja työehtosopimuksesta.