Tiivistelmä

Tiivistelmä rehevöitymisestä

  • Vesistöihin kulkeutuvat ravinteet, erityisesti typpi ja fosfori, lisäävät vesi- ja rantakasvillisuuden kasvua.
  • Ravinteita tulee maa- ja metsätaloudesta, asutuksesta ja teollisuudesta.
  • Rehevöitymisen seurauksia ovat umpeenkasvu, kasvi- ja eläinlajiston muuttuminen, happikato talvella ja sinileväongelmat.
  • Rehevöitymistä ehkäistään estämällä ravinteiden pääsy maataloudesta ja puhdistamalla jätevedet.
  • Jätevedet puhdistetaan mekaanisesti, kemiallisesti ja biologisesti.
  • Muita sisävesien ongelmia ovat happamoituminen, voimalapadot sekä ravintoketjuissa rikastuvat raskasmetallit.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä