Rehevöitymisen ehkäisy ja rehevän järven kunnostaminen

Koska maatalous on rehevöittävien ravinteiden lähteistä merkittävin, on sillä keskeinen asema myös rehevöitymisen ehkäisemisessä. Tärkeää on, että peltojen ja vesistöjen väliin jää riittävän laajat suojakaistat, joiden kasvillisuus sitoo vapautuvia ravinteita itseensä. Myös lannoittamisen määrä ja tapa ovat merkityksellisiä. Lannoitteita, mukaan lukien karjanlantaa, ei pidä laittaa peltoon enempää kuin viljelykasvit saavat kulutettua. Lisäksi lannoitteet pitää saada sijoitettua maanpinnan alle, jolloin ne eivät huuhtoudu niin helposti. Tämä onnistuu nykyaikaisten kylvölannoittimien ja lietteen levitykseen käytettävien multausvaunujen avulla.

Ravinteiden huuhtoutuminen on runsainta silloin kun maan pinta on kynnettynä tai äestettynä, vailla maata ja ravinteita sitovaa kasvillisuutta. Siksi rehevöitymisen kannalta parasta on viljely, jossa maata ei kynnetä lainkaan. Tätä kutsutaan suorakylvöksi. Myös laitumet on syytä suunnitella siten että laiduntavat eläimet eivät virtsaa ja ulosta vesistöjen välittömässä läheisyydessä.

Haja-asutuksen jätevesien sekä pistekuormittajien kohdalla huolellinen jätevesien puhdistus estää rehevöitymistä. Suomen jätevesilainsäädäntö edellyttää, että puhdistamattomia jätevesiä ei päästetä vesistöihin. Jätevesien osalta rehevöittävät päästöt ovatkin vähentyneet Suomessa merkittävästi.

Jos järvi on jo päässyt pahoin rehevöitymään, ei pelkkä päästöjen vähentäminen palauta järveä entiselleen. Tällöin järveä voidaan kunnostaa. Suurin osa rehevän järven ravinteista on pohjamudassa ja kasvillisuudessa. Siksi rehevää järveä voidaan ruopata. Tällöin pohjamutaa kaivetaan koneella pois.


Hoitokalastuksella poistetaan nuottaamalla särkikaloja, jolloin saadaan paitsi poistettua ravinteita, myös muutettua kalalajistoa toivottuun suuntaan. Rehevöityneen järven kunnostaminen on kallista ja työlästä, joten ongelma kannattaa pyrkiä ehkäisemään jo ennalta.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä