Tiivistelmä

Tiivistelmä monimuotoisuudesta

  • Biodiversiteettiä eli luonnon monimuotoisuutta voidaan tarkastella ekosysteemien, lajien tai lajinsisäisellä tasolla
  • Mm. metsien raivaaminen, saasteet ja tehomaatalous heikentävät biodiversteettiä
  • Erityisen korkean biodiversiteetin alueita maailmalla ovat sademetsät ja koralliriutat, Suomessa esimerkiksi lehdot ja kedot
  • Biodiversiteettiä voidaan suojella perustamalla suojelualueita, rauhoittamalla lajeja, säästämällä tärkeitä avainbiotooppeja ja hoitamalla perinnebiotooppeja
  • Uhanalainen laji on vaarassa hävitä luonnosta