Tiivistelmä

Tiivistelmä maaseutu- ja kaupunkiekosysteemeistä

  • Perinteinen maatalous on synnyttänyt lajirikkaita ekosysteemejä, perinnebiotooppeja
  • Perinnebiotooppeja ovat mm. kedot, ahot ja hakamaat
  • Perinnebiotoopit vaativat säilyäkseen niittoa tai laidunnusta
  • Monet lajit hyötyvät kaupunkiympäristön avoimuudesta, ravinteista, puistoista, rakennelmista ja jätteistä