Tiivistelmä

Tiivistelmä kulutuksen ympäristövaikutuksista

  • Kuluttamistamme tuotteista tulee vaikutuksia ympäristöön koko niiden elinkaaren ajan.
  • Ekologisella selkärepulla tarkoitetaan tuotteen koko elinkaaren aikana kuluvien luonnonvarojen määrää.
  • Ekotehokkaassa toiminnassa syntyy paljon tuotetta tai toimintaa vähällä luonnonvarojen kulutuksella.
  • Ekotehokkuuden mittarina käytetään MIPS-lukua.
  • Ekologinen jalanjälki kuvaa ihmisen kuluttaman ravinnon, materiaalien ja energian tuottamiseen sekä syntyneiden jätteiden käsittelyyn tarvittavaa maa- ja vesipinta-alaa.
  • Suurin osa vesijalanjäljestämme muodostuu tuotteiden tuotannossa kuluneesta piilovedestä.
  • Monien käyttämiemme tuotteiden tuotannossa on eettisiä epäkohtia, kuten lapsityövoimaa, vaarallisia työolosuhteita ja ympäristön pilaamista.