Tiivistelmä

Tiivistelmä kestävästä kehityksestä

  • Kestävän kehityksen mukaisesti nykyisten ihmisten perustarpeet tyydytetään viemättä tulevien sukupolvien mahdollisuuksia tyydyttää omat perustarpeensa
  • Kestävä kehitys voidaan jakaa ekologiseen, sosiaaliseen, kulttuuriseen ja taloudelliseen kestävyyteen
  • Kestävyyttä voidaan mitata esimerkiksi materiaalijalanjäljen avulla
  • Suomalaisten materiaalijalanjälkeä kasvattavat eniten asuminen ja liikkuminen