Tiivistelmä

Tiivistelmä ympäristön kemikaaleista

  • Ympäristöön tulee haitallisia kemikaaleja esimerkiksi maatalouden torjunta-aineista, tavaroiden valmistuksesta ja jätteistä.
  • Haitalliset kemikaalit voivat olla esimerkiksi raskasmetalleja, orgaanisia hiilivetyjä tai hormonitoimintaa haittaavia aineita.
  • Osa ympäristön kemikaaleista rikastuu ravintoketjussa ja kertyy elimistöön.
  • Ympäristön kemikaalit voivat aiheuttaa mm. kehityshäiriöitä, sikiövaurioita, syöpää ja muita sairauksia.
  • CFC-yhdisteet tuhoavat haitalliselta UV-säteilyltä suojaavaa yläilmakehän otsonikerrosta. Alailmakehässä otsoni on terveydelle haitallinen kaasu.